Darbo sauga

Darbuotojų rizikos grupės

Visiems rizikos grupės asmenims rekomenduojame dirbti nuotoliniu būdu.

Rizikos grupei priskiriami šie asmenys:

 • vyresnio nei 60 m. amžiaus;
 • sergantys šiomis lėtinėmis ligomis: 
  • žmogaus imunodeficito viruso liga;
  • piktybiniais navikais (jei liga diagnozuota ar buvo paūmėjimas ir jei po taikyto gydymo pabaigos nepraėjo 2 metai);
  • cukriniu diabetu;
  • širdies ir kraujagyslių ligomis su lėtiniu 2-4 laipsnio širdies nepakankamumu;
  • įgimtu imunodeficitu;
  • lėtinėmis kvėpavimo organų ligomis su kvėpavimo nepakankamumu;
  • lėtinėmis inkstų ligomis su inkstų nepakankamumu;
  • esančiais būklėje po autologinės kaulų čiulpų ir organų transplantacijos;
  • ligomis, kurios šiuo metu gydomos bendra ar selektyvia chemoterapija ar radioterapija ir ligomis, po kurių gydymo šiais metodais pabaigos nepraėjo 2 metai;
  • ligomis, kurios šiuo metu gydomos imunosupresija atitinkančia metilprednizolono 10 mg/kg per dieną ir ligomis, nuo kurių gydymo šiuo būdu pabaigos nepraėjo 6 mėnesiai;
  • kitomis sunkiomis lėtinėmis ligomis, kai taikomas imunosupresinis gydymas.

Asmeninės saugos priemonės

Įmonėje COVID-19 prevencijai naudojamos šios Asmeninės apsaugos priemonės (AAP) ir saugos priemonės:

 • vienkartinė medicininė kaukė – ją rekomenduojama dėvėti visiems darbuotojams, atliekantiems darbo funkcijas darbo vietoje, o privaloma dėvėti buities, sanitarinėse bei bendro naudojimo patalpose. Esant būtinumui susitikimus organizuoti gyvai vienoje patalpoje, būtina visiems darbuotojams dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicinines veido kaukes ar kitas priemones);
 • vienkartines pirštines privalo dėvėti darbuotojai, kai, jiems atliekant darbo funkcijas, tenka liesti galimai COVID-19 užkrėstus paviršius – siuntas, prekes, šiukšles, galimai susirgusio darbuotojo daiktus ir jo naudotas priemones. Darbuotojai, kurie galimai COVID-19 užkrėstų paviršių neliečia, savo darbo vietose vienkartinių pirštinių dėvėti neprivalo.

Už darbuotojų aprūpinimą asmeninėmis apsaugos priemonėmis atsako Įmonė. Asmens apsaugos priemonės padėtos prie įėjimo į biurą, administratorės darbo vietoje. Už pakankamą AAP priemonių kiekį bei aprūpinimą jomis atsako Ūkio dalies vadovas. Pritrūkus AAP, darbuotojas turi apie tai informuoti Krizės valdymo komitetą el. paštu covid@dgv.lt.

Darbuotojai prisiima asmeninę atsakomybę už asmeninių apsaugos priemonių tinkamą naudojimą. Vienkartinių AAP negalima naudoti pakartotinai.

Vienkartinės medicininės veido kaukės dėvėjimo rekomendacijos:

Vienkartinė medicininė kaukė keičiama, kai sudrėksta, užsiteršia ir ne rečiau, kaip kas 4 valandas.

Vienkartinės medicininės kaukės dėvėjimas:

 • prieš uždėdami kaukę nusiplaukite rankas su muilu ir vandeniu arba dezinfekuokite jas su alkoholiniu rankų antiseptiku;
 • kaukė turi būti dėvima teisinga puse – išorėje turi būti spalvota kaukės dalis:

 • priklausomai nuo kaukės modelio, ji turi būti patogiai ir tvirtai užfiksuojama, kad nenusmuktų (jeigu ji yra su raišteliais, rišama ties galvos viduriu ir kaklu arba tvirtinama už ausų kilpelėmis):

 • užsidėjus kaukę, jos kraštus ties nosimi ir skruostais reikia prispausti prie veido, kad tvirtai priglustų ir neliktų plyšių:

 • medicininė kaukė turi būti uždėta ant veido taip, kad apimtų nosies, burnos ir smakro sritis:

 • įkvepiant ir iškvepiant reikia įsitikinti, kad oras nepraeina per kaukės plyšius:

 • dėvint kaukę nelieskite jos rankomis:

 • įsidėmėkite, kad kaukė skirta tik individualiam naudojimui,
 • kaukei sudrėkus arba praėjus 4 valandoms nuo jos užsidėjimo  nedelsiant pakeiskite ją nauja,
 • prieš nuimant kaukę nusiplaukite rankas,
 • panaudotą medicininę kaukę nuimkite laikydami ją už raištelių ar kilpelių, neliesdami pačios kaukės:

 • panaudotą kaukę išmeskite į polietileninį šiukšlių maišelį. Maišelį išmeskite į nerūšiuojamų atliekų konteinerį,
 • nusiėmus kaukę būtinai nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu ar įtrinkite jas alkoholiniu antiseptiku.

Vienkartinių pirštinių dėvėjimo rekomendacijos:

 • pasirinkite tinkamo dydžio pirštines (renkantis iš S, M ar L dydžio);
 • prieš užsidėdami pirštines nusiplaukite rankas su muilu ir vandeniu arba dezinfekuokite jas su alkoholiniu rankų antiseptiku;
 • paimkite vienkartines pirštines iš dėžutės, neliečiant kitų dėžutėje likusių pirštinių;
 • užsidėkite pirštines, gerai aptempkite pirštus ir riešą;
 • labai svarbu atsargiai nusiimti panaudotas pirštines ir jas iškart išmesti. Nuimti reikėtų stengiantis išvengti kontakto su išoriniu (užterštu) paviršiumi. Pirštinę pradėkite nuimti laikydami už jos viršaus vidinėje riešo pusėje ir nuimkite taip, kad pirštinė verstųsi į išvirkščią pusę. Nuimtą pirštinę laikykite rankoje, kuri dar yra užmauta pirštine. Taip pat nuimkite antrą pirštinę ir iš karto jas išmeskite į polietileninį šiukšlių maišelį. Maišelį išmeskite į nerūšiuojamų atliekų konteinerį;
 • nusimovus pirštines būtinai nusiplaukite rankas vandeniu ir muilu ar įtrinkite jas alkoholiniu antiseptiku.

Darbo organizavimas biure

Pasaulį užklupusi COVID-19 pandemija pakoregavo ir mūsų įprastinę darbo biure tvarką. Mes negalime visi kartu darbuotis savo darbo vietose, o dirbant biure privalome laikytis papildomų taisyklių – dezinfekuoti rankas, dėvėti asmens apsaugos priemones, vėdinti patalpas bei tinkamai jas valyti, kaip ir visus mūsų liečiamus paviršius. Pasisveikinimas su kolega paspaudžiant jam ranką tapo netoleruotinu elgesiu, ir jį keičia naujas pasisveikinimo įprotis – pasveikinti kolegą žodžiu iš tolo, laikantis rekomenduojamo 1 m. atstumo. Nors biure palaipsniui daugėja darbuotojų, bet bendrų susirinkimų, pasitarimų ar pokalbių virtuvėlėje prie kavos puodelio dar teks palaukti, kol bus suvaldytas virusas.

Suprasti, kaip šiuo metu elgtis biure padės Jums parengta Darbo organizavimo tvarka, o į papildomus Jums kylančius klausimus yra pasirengęs atsakyti įmonėje įkurtas Krizių valdymo komitetas.

Prašome susipažinti su Darbo organizavimo aprašu. 

Darbo organizavimo aprašas

Elgsena pajutus simptomus ar užsikrėtus virusu

Veiksmai, įtarus COVID-19, kai darbuotojas yra ne darbo vietoje

Darbuotojo veiksmai

 • Darbuotojas atsiradus pirmai galimybei, bet ne vėliau kaip per 4 valandas, privalo informuoti tiesioginį vadovą, kai:
  • jam diagnozuotas COVID-19;
  • asmeniui, su kuriuo darbuotojas gyvena ar turėjo artimą tiesioginį kontaktą (buvo toje pačioje patalpoje, bendravo mažesniu nei 2 metrų atstumu ir pan.), buvo diagnozuotas susirgimas COVID-19 (toliau – kontaktiniai asmenys);
  • kontaktavo su asmenimis, kurie neseniai grįžo iš užsienio šalių ir yra arba turėjo būti izoliacijoje (toliau – kontaktiniai asmenys).
 • Pateikdamas informaciją darbuotojas turi nurodyti datą, kada jam ar kontaktiniam asmeniui (asmens duomenų pateikti nereikalaujama) buvo diagnozuotas susirgimas COVID-19 ar darbuotojas bendravo su iš užsienio šalių grįžusiais kontaktiniais asmenimis, datą, kada paskutinį kartą lankėsi darbovietės patalpose, bendradarbius, su kuriais turėjo fizinį kontaktą ir bendravo ne mažesniu nei 2 metrų atstumu, nepriklausomai nuo to, ar bendravimas vyko darbovietėje, ar už jos ribų, nepriklausomai nuo to, ar bendravimas vyko darbo metu, ar po jo, informaciją apie asmens apsaugos priemonių naudojimą kontakto metu ir kontakto trukmę.
 • Esant aukščiau nurodytoms aplinkybėms, darbuotojui draudžiama vykti į darbovietę, jis privalo izoliuotis namuose arba, įtariant, kad galėjo užsikrėsti COVID-19, skambinti telefonu 1808 ir vykdyti tolimesnius jam pateikiamus nurodymus.

Tiesioginio vadovo veiksmai

Tiesioginis vadovas ar krizės valdymo komiteto įgaliotas asmuo, gavęs iš darbuotojo informaciją apie jam ar kontaktiniam asmeniui diagnozuotą COVID-19 ligą, privalo nedelsdamas atlikti žemiau nurodytus veiksmus:

 • pranešti įmonės vadovybei;
 • tiesioginis vadovas pats ar krizės suvaldymo komiteto paskirtas asmuo privalo nedelsiant informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) ir  bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;
 • pranešti darbuotojams, turėjusiems kontaktą su darbuotoju, ir nurodyti jiems nedelsiant palikti darbovietę sudarant galimybę jiems dirbti nuotoliniu būdu arba, nesant tokios galimybės, informuoti darbuotojus, kad jie privalo kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą su prašymu išduoti nedarbingumo pažymėjimą;
 • organizuoti įmonės patalpų arba darbo vietos, kurioje buvo COVID-19 susirgę arba su COVID-19 tiesioginį kontaktą turėję darbuotojai, valymą. Patalpų valymo rekomendacijos pateikiamos skirsnyje Fizinės darbo vietos/Valymo ir higienos procedūros;
 • darbo patalpų dezinfekavimo metu darbuotojams, neturėjusiems kontakto su asmeniu, kuriam nustatyta COVID-19 liga, ir nesant galimybės dirbti nuotoliniu būdu, skelbti prastovą.

Veiksmai, įtarus COVID-19, kai darbuotojas yra darbo vietoje

Darbuotojo veiksmai

 • Jei darbuotojas pasijunta blogai darbo vietoje ar jam būnant darbo vietoje paaiškėja, kad jam ar kontaktiniam asmeniui diagnozuotas COVID-19, jis privalo iš karto informuoti apie tai savo tiesioginį vadovą ir (ar) krizės valdymo komitetą (jo įgaliotą asmenį).
 • Darbuotojas privalo nedelsiant palikti darbo vietą ir vykdyti darbdavio nurodymus.
 • Darbuotojas privalo izoliuotis Darbdavio nurodytoje patalpoje ir laukti specialiųjų tarnybų atvykimo.
 • Darbuotojas privalo skambinti COVID- 19 karštosios linijos numeriu 1808 ir vykdyti visus pateikiamus nurodymus.

Tiesioginio vadovo veiksmai

Tiesioginis vadovas ar krizės valdymo komiteto įgaliotas asmuo, gavęs iš darbuotojo informaciją apie jam ar kontaktiniam asmeniui diagnozuotą COVID-19 ligą, privalo nedelsdamas atlikti žemiau nurodytus veiksmus:

 • informuoti darbuotoją, kad jis privalo skambinti COVID-19 karštosios linijos numeriu 1808 ir vykdyti visus pateikiamus nurodymus;
 • izoliuoti darbuotoją iki pirmosios pagalbos tarnybų atvykimo;
 • pranešti įmonės vadovybei;
 • tiesioginis vadovas pats ar kitas krizės komiteto paskirtas asmuo privalo informuoti Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) ir bendradarbiauti su NVSC nustatant sąlytį turėjusius asmenis;
 • pranešti darbuotojams, turėjusiems kontaktą su darbuotoju, ir nurodyti jiems nedelsiant palikti darbovietę sudarant galimybę jiems dirbti nuotoliniu būdu arba, nesant tokiai galimybei, informuoti darbuotojus, kad jie privalo kreiptis į asmens sveikatos priežiūros įstaigą su prašymu išduoti nedarbingumo pažymėjimą ir, esant galimybei, izoliuotis, sekti ir laikytis NVSC nurodymų;
 • darbuotojams, turėjusiems kontaktą su darbuotoju, kuriam įtariama ar diagnozuota COVID-19 liga, rekomenduoti, esant galimybei, atlikti savanorišką testavimą dėl COVID-19 pagal Sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų atsakingų institucijų rekomendacijas. Dėl testavimo galimybių ir kitų veiksmų skambinti 1808;
 • organizuoti Įmonės patalpų arba darbo vietos, kurioje buvo COVID- 19 susirgę arba su COVID-19 tiesioginį kontaktą turėję darbuotojai, valymą. Patalpų valymo rekomendacijos pateikiamos skirsnyje Fizinės darbo vietos/Valymo ir higienos procedūros;
 • darbo patalpų dezinfekavimo metu darbuotojams, neturėjusiems kontakto su asmeniu, kuriam nustatyta COVID-19 liga, ir nesant galimybės dirbti nuotoliniu būdu, skelbti prastovą.

Veiksmai, jei darbuotojas, kuriam įtariama COVID-19, nesilaiko darbdavio nurodymų

Esant ekstremaliai situacijai arba karantinui darbdavys gali nušalinti darbuotoją nuo darbo, jeigu darbuotojo sveikatos būklė kelia grėsmę jo kolegoms, bet darbuotojas nesutinka dirbti nuotoliniu būdu. Tokios situacijos gali susiklostyti, kai darbuotojas ar kontaktiniai asmenys yra grįžę iš užsienio valstybių ar darbuotojas turėjo kontaktą su asmenimis, kuriems diagnozuota COVID-19, ir nesilaiko rekomendacijų izoliuotis.

Siekiant užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą:

 • darbdavys privalo darbuotojui, kurio sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti dirbti nuotoliniu būdu;
 • darbuotojas per vieną darbo dieną privalo raštu informuoti darbdavį apie sutikimą dirbti nuotoliniu būdu;
 • darbuotojui nesutikus dirbti nuotoliniu būdu ar nepateikus darbdaviui atsakymo į darbdavio pasiūlymą dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo termino darbuotojo atsakymui į darbdavio pasiūlymą pateikti dienos raštu nušalina darbuotoją nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio.